Welkom / Welcome

Welkom bij lerenschminken.nl

Welkom op lerenschminken.nl
Super dat je ons hebt kunnen vinden. Op deze website verschijnen regelmatig nieuwe blogs, filmpjes en stap voor stap afbeeldingen om jou te helpen beter te leren schminken.
Weet jij het verschil tussen schmink en acrylverf? En waarom je nooit acrylverf als schmink mag gebruiken?
Wil je graag je eigen kinderen of kinderen in de buurt kunnen schminken, maar weet je niet waar je moet beginnen?
Heb jij altijd al willen leren tekenen en schilderen maar zagen de lessen er altijd een beetje te ingewikkeld uit?
Op lerenschminken.nl kun jij ook leren schminken!

Ook als je al kan schminken kun je veel aan deze site hebben.
Oefen mee met nieuwe designs, leer nog meer over het vak en stel ons al je vragen.
Samen leren we het meest. Doe je mee?

Welcome at learntofacepaint.eu

Welcome to learntofacepaint.eu
Awesome that you were able to find us.
On this website you will find new blogs, step by step pictures and tutorials on a regular base so you can learn how to facepaint even better.
Do you know the difference between facepaint and acryilic paint? And why you should never use acrylic paint as facepaint?
Would you like to be able to paint your childeren or childeren in the neighborhood, but you just don’t know where to start?
Have you always wanted to be able to paint and draw, but did the lessons Always seem a little bit too complicated?
At learntofacepaint.eu you can learn to facepaint too!

If you already know how to facepaint this website still has a lot to offer for you.
Join us in practicing new designs, learn even more about the business and ask us all your questions.
We can learn a lot together. Will you join us?